Print this pageBookmark

Chapters / Graffiti, Public space, Belgrade

Живковић Ј., Ђукановић З. (2008) Графити, јавни простор, Београд/Graffiti, Public space, Belgrade/ поглавље у монографији: Београд иза графита - улична уметност у Београду, аутор Владан Љубинковић, Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду